Din overskrift

Prehistorisk veggmaleri i hulene i Lascaux i Sør - Frankrike

Litt om akvarellmalingens historie

En kan spore akvarell malingen’s billeduttrykk tilbake mange tusen år. Nemlig ca 15000 -20000 til hulene i Lascaux i Sør- Frankrike , og Altamira i Nord - Spania

Bildene i Lascaux ble tilfeldig oppdaget i 1940. De inneholder det rike dyrelivet som har fått evig liv i disse veggmaleriene .

.

Dyremotivene er malt med enkle kraftige konturer i avstemte farger som gir dyrekroppene volum. Jordfarger kaller vi disse fargene, som er i svart, brunt, rødt og gult. Datidens palett .

Disse vannfargebildene er delvis risset inn i fjellveggen. Hulemalerens palett bestod av jernholdige jordarter, d.v.s fargede mineraler , leire samt dyrefett og vann blandet og malt innforbi rissene på de fuktige huleveggene.

Maleredskapen kan ha vært kunstnerens egne fingre i kombinasjon med dyrehalen som pensel. Naturbust.

Imponerende er disse hulemaleriene som viser oss den rike dyreverdenen . Dyrene er gjengitt som om de er i bevegelse, og med sine særpreg. Men plasseringen av de forskjellige dyrene i disse hulekomposisjonene er noe uryddige. Dyrene er svevende, men dekorative på sine veggflater. Her finnes ikke forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Heller ingen avgrensing i selve billed - / veggflaten. Dyrene er gjengitte i full størrelse , enkelte okser er ca 4 -5. m. lange.

Prehistorisk veggmaleri i hulene i Lascaux i Sør - Frankrike

Transparente naturfarger er blitt brukt i gamle kulturer fra India via Egypt til Hellas. Fresker, bilder og dekorasjoner fra Middelalderen , er malte med vannfarger.

Begynnelsen til vårt vestlige akvarellmaleri kan vi takke den tyske renessansemaleren Albrecht Durer for. Han innså tidlig at akvarellen egnet seg spesielt godt til stilleben og landskapsmalerier.

De kjente modernistiske malerne som P. Cezanne , M. Chagall , Vincent V .Gogh. P. Klee . E . Monet. E. Nolde, og vår egen Edvard Munch oppdaget de rene fargenes selvstendighet i kombinasjon med lys og luft i sine b.komposisjoner .

E . Munch brukte ofte akvarellteknikken som skisse ,eller forarbeid til sine arbeider i oljemaling.