Styret i Hordaland Bygdekvinnlag

                                                       Styret i HBK                                                                                   

Fra V, Bjørg Strømme leder. Liv Solfrid Lono kasserer. Berly Giljarhus skrivar. Helena Bru styremedl. Eline Bruntveit styremedl.

Åse Lkeppe nestleder og Kjellrun Hommedal fast vara .

 

              http://bygdekvinnelaget.no/fylkeslag/hordaland-bygdekvinnelag/nyheter/vellykket-bygdekvinnestreif-i-oystese

 

nbk

Vi er på FB

Hilsen

Bjørg