Innledning

Spor i tid.

Gamle hus, uthus til forskjellig bruk og naust og sjøhus rundt om i Fitjar kommune har fascinert meg opp gjennom tidene.  Med digitalcamera og pc ble det enda kjekkere å fotografere. Jeg er svak for disse gamle  husene som har en lang historie i seg. Om som forteller om gode og vanskelige tider ! Spor i tid.

Jeg dukket ned  i PC arkivet  mitt. Der har jeg  bilder i mapper, år for år liggende. En del bilder var på disketter og borte vekk.

(Men heldigvis mesteparten av  bildemateriale mitt er i arkiv. )
En slags billedkavalkade i bokform  med tekst til bildene, på de gamle ,enkle, ulike bygningene  rundt om i Fitjar kommune ble liksom til en virkelighet i tankene mine.   Det viste seg , etter som prosjektet mitt tok form og design i hodet mitt og jeg studerte billedmateriale og fikk lagt alle bygningene i egen pc-mappe for videre planlegging og arbeid. Så var det nødvendig med noen nye fototurer i kommunen .

Vi kom til Fitjar høsten  1968

På den tiden var det ganske mange gamle hus til ulike bruk  rundt om på gårdene i bygden  .

Byggeskikkene var forholdsvis beskjedene, helst små hus og enkel planløsning  var vanlig. Mange folk, store familier  i små stuer . Gårdens størrelse bestemte hvor mange  uthus en hadde behov for til forskjellig bruk den gangen.

I bygden finnes det  mange små hus stein, i kombinasjon med  tremateriale og skiferheller på takene. I Fitjar som andre steder brukte en det materiale som var enklest å skaffe seg, den gangen.  Bygden har forresten mange flotte steingjerder. Stein som er ryddet vekk fra  inn og utmark, er   steingjerdene og de gamle steinhusene bygget av. Noe tømmer var nok tilgjengelig for fitjarbuen  tilbakers i tid.  Sjøveien med båten, var eneste  transport og kommunikasjonsmiddel. Naustene og sjøhusene forteller oss at sjøen og båten var viktig (her på øyen) .Fitjar har en øy for hver dag i et år ,altså 365 øyer. Heldigvis er det mange  naust igjen  fremdeles. I ganske så varierte forfatninger

Noen familier hadde  større hus og gårder . Dette var avhengig av  hvilken funksjon mannen i familien hadde….  

Fra ca 1970 ble det lagt ut tomter for salg  i byggefelt. Det er ikke få hus som har reist seg på disse 40 årene i Fitjar.

 

Noen av byggningene finnes ikke mer. De er brent eller revet til fordel for andre prosjekt. Et stykke  lokal, enkel bygde  kulturhistorei innen byggskikk , er dermed borte for godt. Kun på foto og akvarellmaleri som jeg har gjort finnes de i dag.

Noen av byggningene som står i dag, er falleferdige, men for en sjarm. SPOR I TID! En svunnen tid, der de står glemt, noen side om side med dagens moderne naust og hus i funkis – stil.

 

Jeg har helst konsentrert meg om  ”fastlandet” og sentralt  i bygden.

I øyane vet jeg det finnes mange perler av naust og hus.

Vi har en stor lokal kulturhistorie i SPOR I TID, i Fitjar. Ta vare på den .

Så vil jeg takke dere som har bidratt med årstall og navn på de gamle husene jeg har samlet til en liten mimrestund  her.

 

Selve  inspirasjonen for denne kulturskatten i Fitjar:

Vi hadde vært i Stord Kulturhus og sett og hørt Torleif Agdesteins ……………..den 16. nov 09. PÅ vei hjem kom  de gamle husene rundt om i Fitjar som jeg hadde fotografert opp gjennom de siste 10 årene, tydelig fram i minnet mitt.

Så håper jeg DU  vil ta deg noen trivelige turer å beskue bygdas skatter.

 Jeg legger noen foto inn i eget bildegalleri senere !

Bjørg Strømme